Certificat de urbanism

  • Cerere tip;
  • Copie extras C.F. (date cu privire la situaţia juridică a imobilului) maxim 3 luni vechime;
  • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan;
  • Plan de încadrare în zonă eliberat de OCPI;
  • Plan de situaţie şi pe suport informatic (digital) pentru operaţiunile de alipire/dezlipire;
  • Alte documente.