Certificatul de atestare a edificării/extinderii/radierii construcției

  • Cerere tip;
  • Autorizaţia de construire/desfiinţare;
  • Certificat de performanţă energetică a clădirii;
  • Extras C.F. original şi de dată recentă (maxim 3 luni);
  • Documentaţie cadastrală întocmită în vederea înscrierii/radierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară conform Ord.700/2014 cu modificările şi completările ulterioare;
  • Proces verbal recepție - după caz;
  • Alte documente - după caz.