Solicitare adeverință intravilan/extravilan - Persoane Fizice

  • Cerere tip;
  • Carte de identitate;
  • Plan de amplasament și delimitare al imobilului;
  • Alte documente - după caz.