Solicitare adeverință intravilan/extravilan - Persoane Fizice Autorizate

  • Cerere tip;
  • Carte de identitate;
  • Plan de amplasament și delimitare al imobilului;
  • Atle documente - după caz.