Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane fizice/societăţi comerciale