Serviciul taxe și impozite locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Serviciul taxe și impozite locale

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală

Serviciul taxe și impozite locale

Taxa de publicitate – Persoane Juridice

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozparcaritului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone – Persoane Fizice și Juridice

Serviciul taxe și impozite locale

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane fizice/societăţi comerciale

Serviciul taxe și impozite locale

Cerere pentru prelungirea autorizației de transport

Serviciul taxe și impozite locale

Cerere pentru acordarea autorizaţiei taxi

Serviciul taxe și impozite locale

Cerere pentru prelungirea autorizației de taxi

Serviciul taxe și impozite locale

Cerere pentru viza anuală autorizație taxi

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație de salubritate persoane fizice

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație de salubritate persoane juridice

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren și luare în evidență registru agricol - Persoane Juridice

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe cladiri și luare în evidență registru agricol – Persoane Juridice

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri și luare în evidență registru agricol - Persoane Fizice

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – Persoane Fizice

Serviciul taxe și impozite locale

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – Persoane Juridice

Serviciul taxe și impozite locale

Declaraţie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

Serviciul taxe și impozite locale