Cerere pentru prelungirea autorizației de transport