Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice