Declaraţie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport